Lietuvos energetikos agentūra (LEA) paskelbė kvietimą pagal Energetikos ministerijos inicijuotą projektą ūkininkams, smulkioms įmonėms bei atsinaujinančių išteklių energijos bendrijoms, elektros energiją pasigaminantiems saulės ir vėjo jėgainėse, iki gruodžio 6 d. teikti paraiškas ir gauti finansavimą elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių saugojimo pajėgumams iki 500 kWh talpos įsirengti.

Šio projekto tikslas - užtikrinti nenutrūkstamą energijos tiekimą, todėl tam pasitelkiami energijos kaupimo įrenginiai (energijos kaupikliai, baterijos). Energijos kaupikliai kaupia perteklinę energiją intensyviosios elektros generacijos metu, o kai jos nėra ar ji yra nepakankama, naudojama kaupimo įrenginyje sukaupta atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) energija. Taigi kaupimo įrenginiai leidžia AEI naudoti ir tuo metu, kai elektrinė energijos negeneruoja.

Svarbu, kad bus finansuojami tik gamintojų projektai, tai yra tų pareiškėjų, kuriems elektros tinklų operatoriaus išduotos saulės ar vėjo elektrinės prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų sąlygos skirtos gamintojui. Sąlygos, išduotos gaminančiam vartotojui, šioje priemonėje netinkamos.

1.Kas gali teikti paraiškas?

 • labai mažos ir mažos įmonės (toliau – LMMĮ), registruotos ne trumpiau nei 1 metus iki paraiškos pateikimo;
 • ūkininkai, atitinkantys LMMĮ statusą, kurių ūkiai iki paraiškos pateikimo ne trumpiau nei 1 metus įregistruoti Ūkininkų ūkių registre;
 • atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos, kai dalininkais nėra vidutinės įmonės ir (arba) savivaldybių valdomos įmonės;
 • piliečių energetikos bendrijos.

2.Kokios paramos teikimo sąlygos?

 • parama teikiama iki 500 kWh talpos ličio geležies fosfato ar ličio jonų elektros energijos kaupimo įrenginio įsigijimui ir įsirengimui;
 • parama sudarys 25 proc. arba iki 30 proc. nuo fiksuotojo vieneto įkainio, atsižvelgiant į JP projektų pareiškėjų grupę:
  • labai mažoms ir mažoms įmonėms  ir ūkininkams, atitinkantiems LMMĮ statusą, – iki 25 proc. 
  • atsinaujinančių išteklių energijos bendrijoms ir piliečių energetikos bendrijoms  – iki 30 proc.

3.Kokie fiksuoti dotacijos įkainiai?

 • taikomas fiksuotasis vieneto (1 kWh kaupimo įrenginio talpos) įkainis;
 • jei ličio geležies fosfato elektros energijos kaupimo įrenginys – 744,23 Eur be PVM
 • jei ličio jonų elektros energijos kaupimo įrenginys – 646,41 Eur be PVM.

4.Kaip vyks paraiškų vertinimas?

 • paraiškos atrenkamos konkurso būdu;
 • pirmumo balai teikiami bendrijoms, tiems pareiškėjams, kurie prie projekto prisidės didesniu nuosavu įnašu, taip pat tiems, kurie elektros energijos neperduos į elektros tinklus (žr. plačiau apie prioritetinius atrankos kriterijus).

5.Kur sužinoti daugiau informacijos?

Susiję įrašai