1. BENDRA INFORMACIJA

Ši privatumo politika (toliau – Politika) nustato, kaip Uždaroji akcinė bendrovė „Elmitra“ (toliau – Bendrovė) tvarko savo klientų, interneto svetainės lankytojų ir kitų asmenų (toliau – Jūs, Lankytojai) asmens duomenis ir privatumą.

Visais Politikoje aptartais atvejais Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Uždaroji akcinė bendrovė „Elmitra“, juridinio asmens kodas 302497550, buveinės adresas Raudondvario pl. 150, Kaunas, el. paštas info@elmitra.lt

Prašome įdėmiai perskaityti Politiką apie privatumą, kad suprastumėte, kodėl ir kaip renkame Jūsų duomenis, taip pat kaip juos naudosime. Kiekvieną kartą lankydami Bendrovei priklausančią interneto svetainę ar teikdami jai savo asmens duomenis, sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir / ar paslaugomis ir neteikti mums savo asmens duomenų. Privatumo politikoje nustatytos sąlygos taikomos kaskart lankytojui norint pasiekti el. svetainėje pateiktą turinį, nepaisant to, kuriuo įrenginiu naudojasi vartotojas (kompiuteriu, mobiliuoju telefonu, planšete, televizoriumi ar kt.). įsipareigoja saugoti ir gerbti Jūsų privatumą.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę ar bet kokiu kitu būdu. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Bendrovė įsipareigoja taikyti visas protingas technines ir administracines priemones, kad būtų saugomas ir gerbiamas lankytojo privatumas, kad lankytojų duomenys nebūtų prarasti ar naudojami neleistinai, kaip tai nustatyta 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente  (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).  

Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (toliau – BDAR).

2. KOKIUS ASMENS DUOMENIS APIE JUS RENKAME?

2.1. Renkame informaciją, kurią Jūs mums pateikiate tiesiogiai norėdami įsigyti prekes (formuodami pirkimą), susikurdami paskyrą (kad matytumėte savo užsakymus, jų būseną, pirkimo istoriją ir kt.), suformuodami užklausą, kai norite gauti individualų, jūsų poreikius bei gyvenamosios vietos niuansus atitinkantį saulės elektrinės, šilumos siurblio, vėdinimo ar kt. pasiūlymą:

 • Vardas, pavardė
 • Gyvenamasis adresas / pristatymo adresas
 • Telefono numeris
 • Elektroninio pašto adresas
 • Objekto, kuriame norima įsirengti saulės elektrinę, šilumos siurblį, vėdinimą ir kt. adresas, objekto techniniai duomenys, nuotraukos

2.2. Kai duomenis gauname Jums lankantis mūsų svetainėje. Jeigu jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, mes renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. Daugiau apie tai skaitykite „Slapukai“.

2.3. Informacija apie Jūsų įrenginį. Informacija, kurią pateikiate mums naršydami mūsų interneto svetainėje įskaitant interneto protokolo (IP) adresą ir įrenginio tipą, ekrano skiriamąją gebą ir (pasirinkus informacijos bendrinimą su mumis) Jūsų buvimo vietos duomenis, taip pat informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų interneto svetaine.

2.4. Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių. Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras Facebook tinkle.

3. KAIP IR KOKIU TIKSLU NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų tiesiogiai pateiktus duomenis, ar, kaip aprašyta aukščiau, kitais būdais surinktą informaciją naudojame tokiais tikslais:

 • Jūsų pageidavimu siųsdami Jums komercinius pasiūlymus, parduodami Jums prekes ir paslaugas, išrašydami sąskaitas faktūras.
 • Pristatydami Jūsų įsigytas prekes Jūsų nurodytu pristatymo adresu.
 • Pirkimo krepšelio apmokėjimui per pasirinktą išorinį bankinių paslaugų teikėją.
 • Norėdami parengti tik Jūsų gyvenamajai vietai ir / ar objektui pritaikytą, individualų komercinį pasiūlymą.
 • Rinkodaros tikslu*, siųsdami naujienlaiškius, pateikdami individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir siųsdami pranešimus apie akcijas, įvertindami ir analizuodami savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą).
 • Siekdami Jus identifikuoti, kai pateikiate užsakymą telefonu ar el. paštu.
 • Dėl sukčiavimo prevencijos ir sukčiavimo nustatymui.
 • Teikdami paslaugas ir pagalbą Jums.
 • Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas.
 • Kitais būdais su Jūsų sutikimu*.

*Informuojame, kad Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais. Taip pat rinkodaros tikslu siunčiamų pranešimų bet kuriuo metu galite atsisakyti susisiekę su mumis el. paštu info@elmitra.lt.

Mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis šiame pranešime nurodytomis sąlygomis ir tais atvejais, kai būtina vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus, nesvarbu, ar pagal teisminę, administracinę ar kitą, neteisminę procedūrą. Dėl šios priežasties Jūsų asmens duomenis mes tvarkome remdamiesi teisėtu intereso pagrindu, siekdami apginti bei užtikrinti savo, Jūsų ir kitų teises.

Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti ne tik minėtiems konkretiems tikslams. Juos taip pat galime tvarkyti, kai tai yra būtina siekiant vykdyti mums privalomą teisinę prievolę arba apsaugoti Jūsų arba kito fizinio asmens gyvybiškai svarbius interesus.

Jūs neprivalote suteikti mums jokios tokio pobūdžio asmeninės informacijos, tačiau jos nesuteikus Jums gali nepavykti įsigyti mūsų prekių ar gali neveikti kai kurios internetinės svetainės funkcijos. Be to, mažai tikėtina, kad tokiu atveju bus užtikrintas maksimalus bendras aptarnavimo kokybės lygis.

4. KOKIUS DUOMENIS ATSKLEIDŽIAME TREČIOSIOMS ŠALIMS

Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui.
 • teikiant paslaugas – mūsų partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas jūsų užsisakytas paslaugas. Šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.
 • teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

5. KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Mūsų renkami asmens duomenys saugomi tiek laiko, kiek tai yra būtina šioje privatumo politikoje nustatytiems tikslams įgyvendinti, jei įstatymuose nėra numatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis (pvz., vykdant apskaitos ar atskaitomybės įsipareigojimus), arba jei duomenų neketiname naudoti norėdami pateikti atsakymus į užklausas ar bet kokiems ginčams išspręsti, arba savo teisėms apginti. Po to asmens duomenys per protingą terminą yra ištrinami arba nuasmeninami.

Būtinybė saugoti asmens duomenis pardavimo ir rinkodaros tikslais bei duomenų teisingumas yra nuolat peržiūrimi. Klientų duomenys ir kiti duomenys, susiję su klientų sutartimis, paprastai yra saugomi 10 metų po finansinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigos. Potencialių klientų duomenys paprastai yra saugomi 2 metus. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

6. JŪSŲ TEISĖS

Jūs, kaip Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Bendrovės veikloje, turite šias teises:

 • Būti informuotas apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • Reikalauti, kad Bendrovė, valdanti Jūsų asmens duomenis, apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

Jei nebenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą*, galite rašyti elektroninį laišką adresu info@elmitra.lt.

*Pagal jūsų pateiktus asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu, gali būti vykdomas jūsų asmens duomenų profiliavimas, siekiant pasiūlyti jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti. Tai galite padaryti siusdami elektroninį laišką adresu info@elmitra.lt

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, lankytojas (duomenų subjektas) turi teisę pateikti Bendrovei (duomenų valdytojai) raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai adresu: Raudondvario pl. 150, LT-47175 Kaunas ar el. paštu info@elmitra.lt

Bendrovė, gavusi tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Bendrovė informuoja lankytoją apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

Bendrovė gali nesudaryti lankytojams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.


Trečiųjų šalių interneto svetainės

Šioje interneto svetainėje www.elmitra.lt gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Bendrovė nekontroliuoja. Bendrovė neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

7. MŪSŲ SVETAINĖJE NAUDOJAMI SLAPUKAI

Jums besilankant www.elmitra.lt interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.

Jei Jūs turite paskyrą ir prisijungiate mūsų tinklalapyje, mes sukuriame laikiną slapuką, kuriame įrašoma, ar Jūsų naršyklė priima slapukus. Šis slapukas nesaugo jokios asmeninės informacijos ir yra ištrinamas kai uždarote savo naršyklę.

Kai Jūs prisijungiate, mes taip pat sukuriame kelis slapukus, kuriuose saugoma Jūsų prisijungimo informacija ir Jūsų ekrano rodymo pasirinkimai. Prisijungimo slapukai galioja 2 dienas, o ekrano nustatymų – vienerius metus. Jei Jūs pažymite pasirinkimą „Prisiminti mane“, Jūsų prisijungimo slapukas galios 2 savaites. Kai atsijungiate iš savo paskyros, prisijungimo slapukai ištrinami.

8. PRIVATUMO POLITIKOS NUOSTATŲ PAKEITIMAI

Mes periodiškai galime keisti šį pranešimą, kad jis atspindėtų, kaip tvarkome Jūsų duomenis. Atlikę reikšmingų pakeitimų, apie tai pranešime interneto svetainėje arba kitomis atitinkamomis susisiekimo priemonėmis, pavyzdžiui, el. paštu, kad Jūs galėtumėte peržiūrėti šiuos pakeitimus prieš toliau naudodamiesi mūsų interneto svetaine. Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu:

Paštu: Raudondvario pl. 150, LT-47175 Kaunas

Telefonu: +370 672 90 066

El. paštu: info@elmitra.lt

 

Atnaujinta 2022-04-03