Svarbiausia informacija apie paramą šilumos siurbliams

2023 m. spalio 5 d. Lietuvos energetikos agentūra (LEA, seniau paramą kuravo APVA) paskelbė pirmąjį kvietimą gyventojams teikti paraiškas kompensacijai gauti neefektyvų biomasę ar iškastinį kurą naudojantį katilą (kas laikytina šiais katilais apibrėžta   čia) keičiant į šilumos siurblį. Šio kvietimo metu kompensacijoms numatyta apie 14 mln. Eur (bendrai priemonei per 6 m. laikotarpį (iki 2029 m. III ketv.) planuojama skirti 90,44 mln. EUR).

Susisteminome informaciją apie paramos sąlygas ir reikalavimus, pateikiame žemiau. Norime, kad mūsų klientai seną katilą pasikeistų į efektyvų, ilgaamžį, geriausią kokybės ir kainos santykį atitinkantį šilumos siurblį, todėl esame pasiruošę telefonu (+370 684 29777) ar el. paštu (info@elmitra.lt) atsakyti į jums rūpimus klausimus ir pateikti jūsų poreikius atitinkantį komercinį pasiūlymą. O jeigu komercinį pasiūlymą norite gauti greitai, kviečiame užpildyti užklausą ir pasiūlymas jūsų el. pašto dėžutę pasieks per kelias minutes.

1.Kas gali būti pareiškėju ir gauti paramą?

Gyventojas, kuriam priklauso vieno buto pastatas, butas (dviejų butų) pastate ar sodo paskirties pastatas.

 • pastato statyba užregistruota 100 % baigtumu;
 • pastato statyba užregistruota ne mažiau 80 % baigtumu ir leidimas statyti gautas iki 2020 m. sausio 1 d.;
 • svarbu! pastatas neprijungtas prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos.

2.Į kokį šilumos įrenginį keičiamas katilas?

Neefektyvus biomasę ar iškastinį kurą naudojantis katilas keičiamas į oras-vanduo šilumos siurblį, kurio COP prie +7 ne mažesnis kaip 3,0.

3.Kokie reikalavimai keliami išlaidoms, kad jos būti pripažintos tinkamomis?

 • perkama ir montuojama tik nauja įranga;
 • pateikiant mokėjimo prašymą bus reikalinga sąskaita faktūra, perdavimo-priėmimo aktas, įrangos techninė specifikacija;
 • LEA gali paprašyti pateikti keičiamo katilo ir (ar) įrengto šilumos siurblio nuotraukų ir (ar) kitus papildomus dokumentus;
 • galima kompensacijos suma – ne daugiau kaip 50 % tinkamų finansuoti išlaidų;
 • patirtos išlaidos bus apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius. Išlaidų fiksuotieji vieneto įkainiai 1 kW (dauginami iš konkretaus įrenginio techniniame pase nurodytos vardinės galios, kuri, neretai, skiriasi nuo maksimalios įrenginio galios);
 • Įrangos pakeitimui skiriama 18 mėn.

4.Katilų keitimo namų ūkiuose fiksuotasis įkainis (1 kW kaina su PVM)

Galia
Šilumos siurblys oras-vanduo be integruoto vandens šildytuvo
Šilumos siurblys oras-vanduo su integruotu vandens šildytuvu

4 kW

903,49 Eur

1222,99 Eur

5 kW

6 kW

7 kW

8 kW

591,38 Eur

733,28 Eur

9 kW

10 kW

11 kW

12 kW

>13 kW

473,14 Eur

564,62 Eur

5.Kaip apskaičiuoti kompensacinės išmokos dydį?

Planuojamo įsigyti įrenginio galingumą kilovatais (pvz., 6 kW šilumos siurblys be integruoto boilerio) padauginti iš fiksuoto įkainio (šiuo atveju 903,49 Eur). Gautą sumą padalinti perpus. Tokią sumą (2710,47 Eur) LEA finansuoja įsigyjant 6 kW įrenginį.

6.Kokie kompensacijos gavimo žingsniai ir trukmė?

 1. pildoma paraiška, kurioje nurodomi pareiškėjo kontaktai, adresas bei unikalus numeris, kur bus keičiamas katilas, kokio tipo įrenginį pareiškėjas planuoja įsirengti, ir kt. nesudėtinga informacija;
 2. paraiškos vertinamos iš karto jas gavus, vertinimas trunka iki 40 d. d. (nustačius, kad paraiškoje yra trūkumų ar ji užpildyta netiksliai, per 5-15 darbo dienų ją bus galima papildyti). Įvertinus, kad yra visa reikalinga informacija ir dokumentai, LEA atsiųs raštą dėl finansavimo;
 3. pareiškėjas ne vėliau kaip per 18 mėn. nuo LEA rašto apie skirtą finansavimą gavimo dienos turi įsirengti šilumos siurblį ir pateikti mokėjimo prašymą;
 4. kai įrengiamas šilumos siurblys, Lietuvos energetikos agentūrai teikiamas mokėjimo prašymas, kartu su įrenginio įsigijimo ir įrengimo sąskaita (-omis), technine specifikacija, montavimo / įrengimo perdavimo-priėmimo aktu, kitais dokumentais.
 5. mokėjimo prašymas įvertinamas per 60 d. d.
 6. paskirta kompensacija išmokama per 10 d. d.

7.Kokia paraiškos teikimo tvarka?

 • paraiškas galima teikti nuo 2023 m. spalio 5 d. 12.00 val. iki 2024 m. balandžio 5 d. 16 val.;
 • paraiškos teikiamos internetu užpildant paraiškos formą;
 • visais atvejais paraiškoje reikės nurodyti individualaus namo ar sodo adresą, unikalų nekilnojamojo turto numerį (jį sužinoti galite čia);
 • jeigu paraiškoje nurodytame name bus registruota ūkinė veikla ir (arba) nuosavo įnašo dalis viršys 10 tūkst. Eur, reikės pateikti „Viena įmonė“ deklaraciją, finansavimo šaltinius pagrindžiančius dokumentus;
 • nėra ribojamas vieno kvietimo metu, vieno pareiškėjo teikiamų paraiškų skaičius;
 • vienoje paraiškoje gali būti nurodytas tik vienas nekilnojamojo turto objektas, kuriame keičiamas įrenginys;
 • pareiškėjas bet kuriame vertinimo etape iki finansavimo skyrimo gali paprašyti anuliuoti paraišką.

Susiję įrašai