Lietuvos energetikos agentūra jau paskelbė kvietimą teikti paraiškas saulės elektrinių iki 500 kW įrengimo finansavimui (daugiau žr. čia)

TINKAMI PAREIŠKĖJAI:

  • labai mažos ir mažos įmonėsLabai mažos įmonės – įmonės, kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną neviršija šių dydžių: 1) balanse nurodyto turto vertė – 350 000 eurų; 2) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 700 000 eurų; 3) vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus – 10 darbuotojų.Mažos įmonės – įmonės, kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną neviršija šių dydžių: 1) balanse nurodyto turto vertė – 4 000 000 eurų; 2) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 8 000 000 eurų; 3) vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus – 50 darbuotojų.
  • ūkininkai, atitinkantys labai mažos ar mažos įmonės statusą;
  • atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos (kai dalininkais nėra vidutinės įmonės ir (arba) savivaldybių valdomos įmonės)
  • piliečių energetikos bendrijos.

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS: mažos galios saulės modulių, įtampos keitiklių įsigijimo išlaidos, taip pat mažos galios saulės elektrinės montavimo darbų, kitų elektrinės įrengimui reikalingų komponentų įsigijimo išlaidos (laikančiosios konstrukcijos, viršįtampių apsauga, kabeliai, kitos medžiagos (varžtai ir kiti montavimui reikalingi komponentai). Įranga ir susiję komponentai turi būti nauji.

FINANSUOJAMA SUMA: 304,25 Eur už 1kW (iš viso kvietime numatyta 67 mln. paramos)

PARAIŠKOS PATEIKIMO TERMINAS: nuo – 2023-06-22 08:00 val. iki 2023-08-22 17:00 val.

REIKALAVIMAI:

  • išduotas (turimas) leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus arba elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygos (svarbu! netinkama gaminančio vartotojo schema);
  • bent 5 metus turima teisė į NT, kuriame įrengiama saulės elektrinė (nuosavybė, nuoma, panauda);
  • turima bent 65 % lėšų nuosavo indėlio daliai (jeigu suma viršija 10 tūkst. Eur, reikia pridėti pagrindimą);
  • būtina bent didžiąją dalį energijos naudoti savo poreikiams.

 

Esame savo srities profesionalai, saulės elektrinių srityje dirbantys daugiau nei 10 metų. Kviečiame kartu aptarti, kokia saulės elektrinė reikalinga Jūsų verslui, ūkiui. Turime ilgametę patirtį atliekant objekto techninę analizę (stogo vertinimas, saulės elektrinės pajungimo galimybės, atsipirkimo analizė), projektuojant saulės elektrinės išdėstymą, įrangos parinkimą, prijungimą prie esamo elektros tinklo ir kt., rengiant ir gaunant reikalingų institucijų leidimus, patvirtinimus, tiekiant kokybišką įrangą už gerą kainą, montuojant saulės elektrines, atliekant natūrinius bandymus ir kt.

Įvertinę suvartojamą elektros energiją per metus, apžiūrėję stogą ar kt. saulė elektrinės įrengimo vietą, išgirdę Jūsų lūkesčius ir poreikius pasiūlysime tinkamiausią sprendimą.

SUSISIEKITE: saulės elektrinių verslo klientų projektų vadovė Aušra Okulevičiūtė-Daunorė (ausra@elmitra.lt, +370 608 49442).